Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 30.06.2020. godine

1.Prethodno stanje
3.215.844,88 RSD
2.Zaduženje
6.393.622,47 RSD
3.Odobrenje
6.243.264,22 RSD
4.Novo stanje
3.065.486,63 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 30.06.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 30.06.2020. godine

1.Plate
10,205,68 RSD
2.Lekovi
623.789,16 RSD
3.Sanitetski i medicinski materijal
3.051.455,67 RSD
4.Energenti
2.453.918,39 RSD
5.Materijalni i ostali troškovi
229.253,57 RSD
6.Ostala plaćanja
25.000,00 RSD
Ukupno:
RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 30.06.2020. godine