Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 30.06.2022. godine

1.Prethodno stanje
5.884.283,23 RSD
2.Zaduženje
196.310,20 RSD
3.Odobrenje
97.868,00 RSD
4.Novo stanje
5.785.841,03 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 30.06.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 30.06.2022. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
171.310,20 RSD
2.Ostala plaćanja
25.000,00 RSD
Ukupno:
196.310,00 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 30.06.2022. godine