Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 30.06.2023. godine

1.Prethodno stanje
7.093.233,53 RSD
2.Zaduženje
980.294,12 RSD
3.Odobrenje
2.347.531,73 RSD
4.Novo stanje
8.460.471,14 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 30.06.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 30.06.2023. godine

1.Lekovi
854.415,76 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
125.028,00 RSD
3.Ostala plaćanja
850,36 RSD
Ukupno:
980.294,12 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 30.06.2023. godine