Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 30.07.2019. godine

1.Prethodno stanje
8.443.265,87 RSD
2.Zaduženje
2.797.369,09 RSD
3.Odobrenje
6.144.560,73 RSD
4.Novo stanje
11.790.457,51 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 30.07.2019. godine

1.Lekovi
544.812,82 RSD
2.Energenti
2.833.333,33 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
1.390.041,67 RSD
4.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
655.416,67 RSD
Ukupno:
5.423.604,49 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 30.07.2019. godine

1.Lekovi
395.219,66 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
800,00 RSD
3.Ostala plaćanja
2.401.349,43 RSD
Ukupno:
2.797.369,09 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 30.07.2019. godine