Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 30.07.2021. godine

1.Prethodno stanje
9.990.203,37 RSD
2.Zaduženje
1.939.962.81 RSD
3.Odobrenje
96.512,00 RSD
4.Novo stanje
8.146.752,56 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 30.07.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 30.07.2021. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
1.914.962,81 RSD
2.Ostala plaćanja
25.000,00 RSD
Ukupno:
1.939.962.81 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 30.07.2021. godine