Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 30.08.2017. godine

1.Prethodno stanje
4.872.939,49 RSD
2.Zaduženje
2.977.336,83 RSD
3.Odobrenje
436.504,00 RSD
4.Novo stanje
2.332.106,66 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 30.08.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 30.08.2017. godine

Ukupno:
0,00 RSD