Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 30.08.2018. godine

1.Prethodno stanje
9.135.138,98 RSD
2.Zaduženje
11.062.870,59 RSD
3.Odobrenje
7.317.482,00 RSD
4.Novo stanje
5.389.750,39 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 30.08.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 30.08.2018. godine

1.Prevoz
1.089.330,13 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
32.817,27 RSD
3.Ostala plaćanja
685.745,00 RSD
Ukupno:
1.807.892,40 RSD