Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 30.08.2022. godine

1.Prethodno stanje
6.673.726,39 RSD
2.Zaduženje
25.000,00 RSD
3.Odobrenje
1.298.481,50 RSD
4.Novo stanje
7.947.207,89 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 30.08.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 30.08.2022. godine

1.Ostala plaćanja – prinudna naplata
25.000,00 RSD
Ukupno:
25.000,00 RSD