Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 30.09.2020. godine

1.Prethodno stanje
3.296.530,10 RSD
2.Zaduženje
129.200,24 RSD
3.Odobrenje
128.824,00 RSD
4.Novo stanje
3.296.153,86 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 30.09.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 30.09.2020. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
104.200,24 RSD
2.Ostala plaćanja
25.000,00 RSD
Ukupno:
129.200,24 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 30.09.2020. godine