Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 30.09.2021. godine

1.Prethodno stanje
56.184.561,03 RSD
2.Zaduženje
47.563.132,70 RSD
3.Odobrenje
208.405,00 RSD
4.Novo stanje
8.829.833,33 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 30.09.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 30.09.2021. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
79.368,00 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
40.000,00 RSD
3.Ostala plaćanja
47.443.764,70 RSD
Ukupno:
47.563.132,70 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 30.09.2021. godine