Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 30.09.2022. godine

1.Prethodno stanje
10.792.482,69 RSD
2.Zaduženje
1.700.844,22 RSD
3.Odobrenje
1.336.301,42 RSD
4.Novo stanje
10.427.939,89 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 30.09.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 30.09.2022. godine

1.Lekovi
1.169.753,42 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
446.090,80 RSD
3.Ostala plaćanja
85.000,00 RSD
Ukupno:
1.700.844,22 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 30.09.2022. godine