Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 30.10.2018. godine

1.Prethodno stanje
8.404.268,28 RSD
2.Zaduženje
352.981,00 RSD
3.Odobrenje
205.382,00 RSD
4.Novo stanje
8.256.669,28 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 30.10.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 30.10.2018. godine

1.Prevoz
1.760.661,87 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
434.135,61 RSD
3.Ostala plaćanja
20.700,00 RSD
Ukupno:
2.215.497,48 RSD