Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 30.10.2019. godine

1.Prethodno stanje
18.847.257,50 RSD
2.Zaduženje
15.115.364,41 RSD
3.Odobrenje
635.153,06 RSD
4.Novo stanje
4.367.046,15 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 30.10.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 30.10.2019. godine

1.Lekovi
179.323,43 RSD
2.Energenti
581.532,55 RSD
3.Lekovi van ugovora
240.988,63 RSD
4.Ostala plaćanja
14.113.519,80 RSD
Ukupno:
15.115.364,41 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 30.10.2019. godine