Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 30.10.2020. godine

1.Prethodno stanje
5.221.015,15 RSD
2.Zaduženje
142.240,82 RSD
3.Odobrenje
1.503.963,19 RSD
4.Novo stanje
6.582.737,52 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 30.10.2020. godine

1.Lekovi
3.300,00 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
986.269,19 RSD
3.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
296.375,00 RSD
Ukupno:
1.285.944,19 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 30.10.2020. godine

1.Prevoz
7.920,00 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi - Uniqa
109.320,82 RSD
3.Ostala plaćanja
25.000,00 RSD
Ukupno:
142.240,82 RSD