Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 30.11.2020. godine

1.Prethodno stanje
4.436.573,35 RSD
2.Zaduženje
56.455,20 RSD
3.Odobrenje
140.643,00 RSD
4.Novo stanje
4.520.761,15 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 30.11.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 30.11.2020. godine

1.Materijalni i ostali troškovi - Agena
56.455,20 RSD
Ukupno:
56.455,20 RSD