Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 30.11.2021. godine

1.Prethodno stanje
7.002.535,23 RSD
2.Zaduženje
296.181,84 RSD
3.Odobrenje
450.856,50 RSD
4.Novo stanje
7.157.209,89 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 30.11.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 30.11.2021. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
173.704,20 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
72.476,64 RSD
3.Ostala plaćanja
50.000,00 RSD
Ukupno:
296.181,84 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 30.11.2021. godine