Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 30.11.2022. godine

1.Prethodno stanje
12.990.510,32 RSD
2.Zaduženje
578.284,73 RSD
3.Odobrenje
209.532,00 RSD
4.Novo stanje
12.621.757,59 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 30.11.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 30.11.2022. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
261.831,00 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
68.363,40 RSD
3.Ostala plaćanja
248.090,33 RSD
Ukupno:
578.284,73 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 30.11.2022. godine