Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 30.11.2023. godine

1.Prethodno stanje
13.681.079,41 RSD
2.Zaduženje
313.733,70 RSD
3.Odobrenje
14.696.876,67 RSD
4.Novo stanje
28.064.222,38 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 30.11.2023. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
506.936,67 RSD
Ukupno:
506.936,67 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 30.11.2023. godine

1.Plate
10.073,21 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
302.234,00 RSD
3.Ostala plaćanja
1.426,49 RSD
Ukupno:
313.733,70 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 30.11.2023. godine