Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 30.12.2016. godine

1.Prethodno stanje
6.198.586,21 RSD
2.Zaduženje
55.191.786,21 RSD
3.Odobrenje
64.563.850,42 RSD
4.Novo stanje
15.570.650,42 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 30.12.2016. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 30.12.2016. godine

1.Lekovi, sanitetski materijal
1.174.786,31 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
1.871.145,87 RSD
3.Ostala plaćanja
7.112.493,18 RSD
Ukupno:
10.158.425,36 RSD