Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 30.12.2020. godine

1.Prethodno stanje
37.276.040,06 RSD
2.Zaduženje
29.816.216,98 RSD
3.Odobrenje
4.561.662,19 RSD
4.Novo stanje
12.021.485,27 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 30.12.2020. godine

1.Lekovi
4.446.462,19 RSD
Ukupno:
4.446.462,19 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 30.12.2020. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
100.000,00 RSD
2.Ostala plaćanja
29.716.216,98 RSD
Ukupno:
29.816.216,98 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 30.12.2020. godine