Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 30.12.2021. godine

1.Prethodno stanje
8.376.122,74 RSD
2.Zaduženje
2.989.941,60 RSD
3.Odobrenje
112.773,00 RSD
4.Novo stanje
5.498.954,14 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 30.12.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 30.12.2021. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
219.141,60 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
343.200,00 RSD
3.Ostala plaćanja
2.427.600,00 RSD
Ukupno:
2.989,941,60 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 30.12.2021. godine