Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 30.12.2022. godine

1.Prethodno stanje
7.750.442,44 RSD
2.Zaduženje
22.350.392,99 RSD
3.Odobrenje
19.853.924,12 RSD
4.Novo stanje
5.253.973,57 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 30.12.2022. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
2.350.671,57 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
1.854.474,00 RSD
3.Energenti
1.899.893,05 RSD
4.Materijalni i ostali troškovi
2.915.708,33 RSD
5.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
619.375,00 RSD
Ukupno:
9.640.121,95 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 30.12.2022. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
4.223.793,82 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
1.854.474,00 RSD
3.Energenti
11.808.418,22 RSD
4.Materijalni i ostali troškovi
3.818.228,95 RSD
5.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
620.478,00 RSD
6.Ostala plaćanja
25.000,00 RSD
Ukupno:
22.350.392,99 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 30.12.2022. godine