Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 31.01.2017. godine

1.Prethodno stanje
9.637.808,57 RSD
2.Zaduženje
1.287.164,96 RSD
3.Odobrenje
248.085,00 RSD
4.Novo stanje
8.598.728,61 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 31.01.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 31.01.2017. godine

1.Ostali indirektni troškovi
445.427,90 RSD
Ukupno:
445.427,90 RSD