Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 31.01.2020. godine

1.Prethodno stanje
6.454.631,38 RSD
2.Zaduženje
2.307.244,54 RSD
3.Odobrenje
194.694,00 RSD
4.Novo stanje
4.342.080,84 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 31.01.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 31.01.2020. godine

1.Prevoz - JGSP
1.709.233,69 RSD
2.Energenti - NIS
569.833,85 RSD
3.Ostala plaćanja
28.177,00 RSD
Ukupno:
2.307.244,54 RSD