Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 31.01.2023. godine

1.Prethodno stanje
8.898.849,60 RSD
2.Zaduženje
3.766.447,40 RSD
3.Odobrenje
148.420,00 RSD
4.Novo stanje
5.280.822,20 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 31.01.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 31.01.2023. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
3.149.850,40 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
616.597,00 RSD
Ukupno:
3.766.447,40 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 31.01.2023. godine