Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 31.03.2020. godine

1.Prethodno stanje
5.037.368,95 RSD
2.Zaduženje
4.528.264,03 RSD
3.Odobrenje
2.764.762,08 RSD
4.Novo stanje
3.273.867,00 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 31.03.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 31.03.2020. godine

1.Prevoz
1.757.620,95 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
1.021.710,36 RSD
3.Energenti
1.723.932,72 RSD
4.Ostala plaćanja - Prinundna naplata
25.000,00 RSD
Ukupno:
4.528.264,03 RSD