Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 31.03.2023. godine

1.Prethodno stanje
5.304.571,69 RSD
2.Zaduženje
301.500,00 RSD
3.Odobrenje
169.268,00 RSD
4.Novo stanje
5.172.339,69 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 31.03.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 31.03.2023. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
301.500,00 RSD
Ukupno:
301.500,00 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 31.03.2023. godine