Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 31.05.2017. godine

1.Prethodno stanje
7.921.938,44 RSD
2.Zaduženje
1.272.298,92 RSD
3.Odobrenje
224.460,00 RSD
4.Novo stanje
6.874.099,52 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 31.05.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 31.05.2017. godine

1.Ostali indirektni troškovi
428.327,31 RSD
Ukupno:
428.327,31 RSD