Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 31.05.2018. godine

1.Prethodno stanje
2.570.506,46 RSD
2.Zaduženje
0,00 RSD
3.Odobrenje
188.802,00 RSD
4.Novo stanje
2.759.308,46 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 31.05.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 31.05.2018. godine

1.Prevoz
33.418,76 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
53.951,00 RSD
3.Ostala plaćanja
25.000,00 RSD
Ukupno:
112.369,76 RSD