Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 31.05.2019. godine

1.Prethodno stanje
6.662.997,64 RSD
2.Zaduženje
300.403,14 RSD
3.Odobrenje
5.449.433,60 RSD
4.Novo stanje
11.812.028,10 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 31.05.2019. godine

1.Prevoz
5.255.238,60 RSD
Ukupno:
5.255.238,60 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 31.05.2019. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
274.633,14 RSD
2.Ostala plaćanja, 25.000 isplata fizickom licu putem prinudne naplate, 770,00 gotovinsko placanje
25.770,00 RSD
Ukupno:
300.403,14 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 31.05.2019. godine