Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 31.05.2021. godine

1.Prethodno stanje
4.373.432,74 RSD
2.Zaduženje
100.000,00 RSD
3.Odobrenje
237.008,00 RSD
4.Novo stanje
4.510.440,74 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 31.05.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 31.05.2021. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
75.000,00 RSD
2.Ostala plaćanja
25.000,00 RSD
Ukupno:
100.000,00 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 31.05.2021. godine