Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 31.05.2022. godine

1.Prethodno stanje
7.344.253,27 RSD
2.Zaduženje
3.525.570,50 RSD
3.Odobrenje
5.307.558,59 RSD
4.Novo stanje
9.126.241,36 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 31.05.2022. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
1.631.394,09 RSD
Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 31.05.2022. godine

1.Lekovi
759.622,49 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
2.033.675,21 RSD
3.Lekovi van ugovora
732.272,80 RSD
Ukupno:
3.525.570,50 RSD