Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 31.05.2023. godine

1.Prethodno stanje
5.651.360,38 RSD
2.Zaduženje
381.814,97 RSD
3.Odobrenje
5.610.389,13 RSD
4.Novo stanje
10.879.934,54 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 31.05.2023. godine

1.Prevoz
5.018.833,33 RSD
Ukupno:
5.018.833,33 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 31.05.2023. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
380.917,80 RSD
2.Ostala plaćanja
897,17 RSD
Ukupno:
381.814,97 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 31.05.2023. godine