Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 1.08.2018. godine

1.Prethodno stanje
2.025.862,32 RSD
2.Zaduženje
1.200.000,00 RSD
3.Odobrenje
458.050,00 RSD
4.Novo stanje
1.283.912,32 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 1.08.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 1.08.2018. godine

1.Plate
60.093.433,49 RSD
Ukupno:
60.093.433,49 RSD