Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 31.07.2018. godine

1.Prethodno stanje
3.067.371,87 RSD
2.Zaduženje
571.302,31 RSD
3.Odobrenje
215.219,30 RSD
4.Novo stanje
2.711.288,86 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 31.07.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 31.07.2018. godine

1.Lekovi, sanitetski maternijal
168.768,20 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
937.706,42 RSD
3.Ostala plaćanja
25.000,00 RSD
Ukupno:
1.131.474,62 RSD