Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 31.07.2020. godine

1.Prethodno stanje
3.477.409,56 RSD
2.Zaduženje
455.799,90 RSD
3.Odobrenje
402.905,90 RSD
4.Novo stanje
3.424.515,56 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 31.07.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 31.07.2020. godine

1.Prevoz
2.300,00 RSD
2.Lekovi
322.683,90 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
105.816,00 RSD
4.Ostala plaćanja
25.000,00 RSD
Ukupno:
455.799,90 RSD