Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 31.07.2019. godine

1.Prethodno stanje
11.790.457,51 RSD
2.Zaduženje
8.147.234,13 RSD
3.Odobrenje
2.797.737,88 RSD
4.Novo stanje
6.440.961,26 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 31.07.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 31.07.2019. godine

1.Lekovi
1.943.902,84 RSD
2.Energenti
2.210.388,86 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
1.290.161,79 RSD
4.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
660.326,02 RSD
5.Ostala plaćanja
2.042.454,62 RSD
Ukupno:
8.147.234,13 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 31.07.2019. godine