Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 31.08.2017. godine

1.Prethodno stanje
2.332.106,66 RSD
2.Zaduženje
0,00 RSD
3.Odobrenje
1.249.874,33 RSD
4.Novo stanje
3.581.980,99 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 31.08.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 31.08.2017. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
1.091.829,13 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
285.826,76 RSD
Ukupno:
1.377.655,89 RSD