Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 31.08.2018. godine

1.Prethodno stanje
5.389.750,39 RSD
2.Zaduženje
1.807.892,40 RSD
3.Odobrenje
232.658,00 RSD
4.Novo stanje
3.814.515,99 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 31.08.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 31.08.2018. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
444.159,46 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
954.224,12 RSD
3.Ostala plaćanja
25.000,00 RSD
Ukupno:
1.423.383,58 RSD