Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 31.08.2020. godine

1.Prethodno stanje
3.918.436,00 RSD
2.Zaduženje
393.700,00 RSD
3.Odobrenje
135.430,00 RSD
4.Novo stanje
3.660.166,00 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 31.08.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 31.08.2020. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
168.700,00 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
200.000,00 RSD
3.Ostala plaćanja
25.000,00 RSD
Ukupno:
393.700,00 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 31.08.2020. godine