Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 31.08.2021. godine

1.Prethodno stanje
9.101.559,08 RSD
2.Zaduženje
266.972,52 RSD
3.Odobrenje
68.350,00 RSD
4.Novo stanje
8.902.936,56 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 31.08.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 31.08.2021. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
266.972,52 RSD
Ukupno:
266.972,52 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 31.08.2021. godine