Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 31.08.2022. godine

1.Prethodno stanje
7.947.207,89 RSD
2.Zaduženje
20.273.717,27 RSD
3.Odobrenje
20.425.888,27 RSD
4.Novo stanje
8.099.378,89 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 31.08.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 31.08.2022. godine

1.Lekovi
8.318.892,16 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
3.886.485,93 RSD
3.Lekovi van ugovora
8.068.339,18 RSD
Ukupno:
20.273.717,27 RSD