Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 31.08.2023. godine

1.Prethodno stanje
8.644.864,63 RSD
2.Zaduženje
12.109.138,28 RSD
3.Odobrenje
11.769.394,32 RSD
4.Novo stanje
8.305.120,67 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 31.08.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 31.08.2023. godine

1.Lekovi
2.768.167,18 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
4.121.636,20 RSD
3.Energenti
3,018,983,09 RSD
4.Materijalni i ostali troškovi
475.739,27 RSD
5.Lekovi van ugovora
1.723.807,75 RSD
6.Ostala plaćanja
804,69 RSD
Ukupno:
12.109.138,28 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 31.08.2023. godine