Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 31.10.2018. godine

1.Prethodno stanje
8.256.669,28 RSD
2.Zaduženje
2.215.497,48 RSD
3.Odobrenje
498.099,00 RSD
4.Novo stanje
6.539.270,80 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 31.10.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 31.10.2018. godine

1.Ostala plaćanja
25.000,00 RSD
Ukupno:
25.000,00 RSD