Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 31.10.2019. godine

1.Prethodno stanje
4.367.046,15 RSD
2.Zaduženje
1.128.310,41 RSD
3.Odobrenje
2.964.745,91 RSD
4.Novo stanje
6.203.481,65 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 31.10.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 31.10.2019. godine

1.Lekovi
666.553,91 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi - revnost - 350.000,00 - jp pošta srbije – 2.000,00
352.000,00 RSD
3.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji - neo yu dent
72.792,00 RSD
4.Ostala plaćanja - sredstva grada – 11.964,50 - prinudna naplata - 25.000,00
36.964,50 RSD
Ukupno:
1.128.310,41 RSD