Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 31.10.2022. godine

1.Prethodno stanje
10.186.439,42 RSD
2.Zaduženje
127.701,60 RSD
3.Odobrenje
193.113,00 RSD
4.Novo stanje
10.251.850,82 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 31.10.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 31.10.2022. godine

1.Materijalni i ostali troškovi - Aqua system
127.701,60 RSD
Ukupno:
127.701,60 RSD