Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 31.10.2023. godine

1.Prethodno stanje
12.434.023,50 RSD
2.Zaduženje
18.281.001,60 RSD
3.Odobrenje
18.445.055,61 RSD
4.Novo stanje
12.598.077,51 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 31.10.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 31.10.2023. godine

1.Plate
8.740,71 RSD
2.Lekovi
4.364.383,53 RSD
3.Sanitetski i medicinski materijal
8.523.665,24 RSD
4.Energenti
3.848.414,99 RSD
5.Lekovi van ugovora
1.459.677,73 RSD
6.Ostala plaćanja
76.119,40 RSD
Ukupno:
18.281.001,60 RSD