Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 31.12.2018. godine

1.Prethodno stanje
8.913.511,43 RSD
2.Zaduženje
5.069.537,90 RSD
3.Odobrenje
771.257,21 RSD
4.Novo stanje
4.615.230,74 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 31.12.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 31.12.2018. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
4.442.513,77 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
4.279.050,15 RSD
3.Ostala plaćanja
1.878.002,79 RSD
Ukupno:
10.599.566,71 RSD