Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 31.12.2019. godine

1.Prethodno stanje
4.303.174,50 RSD
2.Zaduženje
23.383.637,26 RSD
3.Odobrenje
28.456.074,35 RSD
4.Novo stanje
9.375.611,59 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 31.12.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 31.12.2019. godine

1.Lekovi
511.778,52 RSD
2.Lekovi van ugovora
377.172,59 RSD
3.Ostala plaćanja - sredstva grada, UT - 70.178,15
22.424.508,15 RSD
Ukupno:
23.383.637,26 RSD