Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 31.12.2020. godine

1.Prethodno stanje
12.021.485,27 RSD
2.Zaduženje
8.874.849,31 RSD
3.Odobrenje
4.094.058,94 RSD
4.Novo stanje
7.240.694,90 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 31.12.2020. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
1.352.360,75 RSD
Ukupno:
1.352.360,75 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 31.12.2020. godine

1.Prevoz
4.496,50 RSD
2.Otpremnine, jubilarne nagrade
1.352.360,75 RSD
3.Lekovi
5.538.769,77 RSD
4.Sanitetski i medicinski materijal
505.191,00 RSD
5.Materijalni i ostali troškovi
98.352,44 RSD
6.Lekovi van ugovora
891.462,17 RSD
7.Ostala plaćanja
484.216,68 RSD
Ukupno:
8.874.849,31 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 31.12.2020. godine